Resultat Fjelltrimmen 2007
Ingvald Almklov på ein av sine mange skiturar til Rota og Vassdalsbu.

Ivasætra: 866 besøk

Trygesteinen: 235 besøk

Vassdalsbu: 476 besøk

Tennevatnet: 99 besøk

Lissjerøfsdalen: 182 besøkDesse vart premierte for deltaking i Fjelltrimmen 2007: Anne Grete Oseberg, Ingvald Almklov, Johan Andre Halse Eikrem, Ole Martin Sørdal, Ole Martin Brudevoll.Johan Andre Halse Eikrem, Ole Martin Sørdal. Ole Martin Brudevoll var ikkje til stades når biletet vart teke.

Herrer: Damer:
Ingvald Almklov 124Anne Grethe Oseberg172
Magne Berge116Hulda Berge126
Ottar Per Ekrem99Åse Nordal Eikrem35
Rolf Løseth89Oddveig Nordal 29
John V. Nordal59Evelyn Midtbø29
Arild Midtbø57Mariann Halse Eikrem18
Åge Sørdal 39Turid Knardal14
Arvid Brudevoll26Unni Sørdal10
Gunnar Eikrem20Åse Myrvoll9
Kåre Vik17Reidun Nordal8
Roar Oseberg13
Under 16 år:
Johan Andre Eikrem18
Ole Martin Brudevoll 6
Ole Martin Sørdal5
Adrian Eikrem5
Torstein Løseth5