Laurdag 1. juni 2024

Informasjon og prisar Konkurranseklasse:


Aldersgrenser løp utenfor bane – barn under 15 år:

 

Syvde Idrettslag får av og til spørsmål frå foreldre om barnet kan delta i klasse 15- 17 år, før dei har fylt 15 år. Vi viser til NFIF sitt regelverk som vi har valgt å fylgje.

Utfordringen;

 • Utøvere yngre enn 15 år vil delta i konkurranseklassen i motbakkeløp/terrengløp
 • De fleste arrangører lar disse få lov til dette – altså lar utøvere under 15 år løpe sammen med seniorer
 • Vanskelig for èn klubb å si nei – når utøvere (og foreldre) sier de får lov av andre arrangører.

 

Øvelsesutvalget satt opp av NFIF sier følgende:

 • Barn under 15 år kan ikke stille i senior eller junior klasser
 • Vil de løpe hele løypa må de stille i mosjonsklasse.


************************************************************************************


Startstad: ved COOP Prix i Syvde Sentrum.

Starttid konkurranseklasse: kl 12.00Garderobe: Myklebust skule/ Syvde samfunnshus

Parkering ved Myklebust skule/ Syvde samfunnshus


Konkurranseklasser:D/M 15-17

D/M 18-19

D/M 20-22

D/M 23-34

D/M 35-39

D/M 40-44

D/M 45-49

D/M 50-54

D/M 55-59

D/M 60-64

D/M 65-69

D/M 70-74

D/M 75+Prisar KONKURRANSE:

Startkontingent kr. 310.- (lisens kr. 40.- i tillegg eller heilårslisens)

Vi vil presisere at påmelding hos EQ- timing er bindande.


 • Påmelding fram til start KUN via skjemaet til EQ timing som du finn lenger nede på sida.  
 • Vil du delta i lagkonkurransen så velger du det på påmeldingsskjemaet, du deltek  sjølvsagt også med individuelle resultat. 
 • Deltakarar i konkurransen får drikkeservering (vatn- saft- cola) på 323 moh og 600 moh.
 • NY 2024: I startområde vert det utlevert 1 enhet enten Powerade/ sportsdrikk eller CocaCola, som den enkelte løpar tar i sin sekk
 • Hugs: Konkurranseklasse skal bere sekk 2,5 kg. Det er deltakar sitt ansvar å kontrollere at sekken har rett vekt. Dette kan gjerast på vektstasjonen utanfor sekreteriatet.
 • Det er ikkje tillate å bruke stavar i konkurranseklassa.

 

Arrangøren vil føreta kontrollveging før start og ved målpassering. Brot på regelen vil medføre tillegg i tid eller diskvalifikasjon. Treng du meir informasjon ring:

INFORMASJONSTELEFON: 971 14 208Klikk på bilete av EQ-timing si nettside

 for påmelding Konkurranse/ Lag: 


Lagkonkurransen:


Lagkonkurransen må bestå av minimum tre personar av same kjønn. Vi konkurrererer med reine dame- herre lag, ikkje MIX. Alle som deltek i lagkonkurransen deltek sjølvsagt også med individuelle resultat. 

Vi premierer dei tre beste dame og herre laga, og det vert beregna ei gjennomsnittid på dei tre beste på laget.
Merk! Ved påmelding godtek ein at namn og bilete av deltakarar kan publiserast i diverse lister, reportasjer, videoar og liknande på sosiale mediar og i aviser- tidsskrifter. Ynskjer du å reservere deg for slik offentleggjering må du kontakte arrangøren.