Resultat Fjelltrimmen 2009John Nordal, Anne Grete Oseberg og Sølvi Midtbø. Foto JWK


Kåring av Årets Fjellbukk og Fjellgeit føregikk på ein måneskinnstur til Vassdalsbu 29. januar 2010. I 2009 vart Fjelltrimmen utvida til 11 postar. Besøker du alle postane får du med deg det beste Syvdefjella kan by på. Då vi samla inn registreringane var det for dårlege forhold til å gå på Blæja, men resultata derifrå vert lagt inn når dei er klar. Desse påverkar ikkje resultata til dei med mest poeng.

Årets fjellbukk, John Nordal har besøkt alle postane, i tillegg har han vore 6 på Høgenipa, 2 på Svartetua, 5 på Tennevatnet, 13 på Trygesteinen, 14 på Vassdalsbu,2 på Blæja, 2 på Lisjeblæja og 20 på Ivasetra.

Den eine av årets fjellgeiter, Sølvi Midtbø, har også besøkt alle toppane. I tillegg har ho 3 på Sandfjelltuå, 2 på Svartetua, 2 på Tennevatnet, 2 på Trygesteinen, 2 på Vassdalsbu, 12 på Lisjeblæja, 7 på Lisjerøfsdalen.

Den andre fjellgeita, Anne Grete Oseberg manglar ein post, nemleg Sandfjelltua, men har vore 7 på Svartetua, 6 på Vassdalsbu, 2 på Lisjeblæja, 60 på Ivasetra.Av yngre fjellbukkar under 16 år finn vi Adrian Eikrem og brødrene Eirik og Aleksander Munck.


Resultatliste Fjelltrimmen 2009

John Nordal

258

SølviMidtbø

249

Anne-Grethe E. Oseberg

249

Atle Midtbø

220

Oddveig Nordal

214

Roar Oseberg

204

Ove Myrvoll

197

Geir Nordal

172

Reidun Nordal

164

Ottar Per Ekrem

159

Magne Berge

159

Hulda Berge

156

Arild Midtbø

150

Fredrik Midtbø

138

Johan-Andre Eikrem

131

Kenneth H. Eikrem

122

Knut Brudevoll

121

Åge Sørdal

108

Ingvald Almklov

107

Rolf Løseth

106

Mari-Ann H. Eikrem

100

Evelyn Midtbø

99

Siv Jorunn Vik

93

Gunnar Eikrem

88

Kim Tonny Røys

82

Adrian Eikrem

73

Kåre Lade

73

John Willy Klungre

71

Eirik Munck

70

Aleksander Munck

70

Sølvi A. Worren Løseth

65

Svein Løseth

61

Sofie Vik

61

Alice Stranden

61

Sigurd Eikrem

60

Åse Nordal Eikrem

53

Oskar Vik

52

Elin Lade

51

Kåre Vik

51

Torstein Løseth

48

Anders

48

Tone Charlotte Løseth

44

Grethe Ervik

44

Oddbjørg Vik Nordal

43

Unni Sørdal

41

Steinar A. Nordal

40

Odd Myklebust

40

Jenny Asklund

40

Pål Asklund

40

Håvard Sjåstad

40

Alfred Sjåstad

40

Petrine Sjåstad

40

Ola Sjåstad

40

Ida Brudevoll

33

Jan Terje Brudevoll

33

Robert Midtbø

32

Øyvind Myklebust

31

Oddrun Berge

31

Terje Eikrem

31

Kåre Moen

30

Dina Kristine Løseth

30

Sigurd Asklund

30

Roger J. Landsverk

30