Medlemskontingent Syvde Idrettslag:Org.nummer: 891 963 122


Medlemskap i Syvde Idrettslag kostar for 2017:

Vaksne kr.200.-

Barn kr 100.- (til og med 15 år)Å vere medlem i Syvde Idrettslag er uten forpliktelsar av noko slag, men du kan fritt benytte deg av dei ulike treningstilboda som vi har i gong. Opplysningar som skal registrerast er namn- adresse- fødselsdato- kontaktinformasjon f.eks. epost adresse/ telefonnummer.


Ynskjer du å melde deg som medlem kan du fylle ut dette skjemaet:Vil du ikkje bruke skjemaet kan du betale medlemskontingenten inn på idrettslaget sin konto 3972 20 19761. Viktig at du skriv i meldingsfeltet: Namn- adresse- fødseldato- kontaktinformasjon (epostadresse/ telefonnummer).


Powered by: Bloc