Prisar MOSJON:

Startkontingent Mosjonsklasse kr. 180.- (lisens kr. 30.- inkl)


Startkontingent FAMILIE (lisens inkl.): kr. 450.- (Familie reknast mor- far og born til og med 15 år.)


Kontonummer: 3910 33 55870

Prisar KONKURRANSE:

Startkontingent Konkurransklasse kr. 340.- (lisens kr. 40.- er inkl.)

OBS: Påmelding f.o.m 1. juni og fram til ein time før start må du betale eit påmeldingsgebyr på kr. 100.-


Kontonummer: 3910 33 55870


Betaling:

Du kan betale på førehand via din nettbank, eller i sekreteriatet der du kan betale med kort eller kontant. Men vi set pris på at du har betalt på førehand via nettbank eller brukar mobile betalingsløysing:Dersom du føretrekk å bruke Vipps, er dette sjølvsagt ikkje noko problem.
Du kan søke opp Syvde Idrettslag eller vårt unike Vipps-nr: 16319
Deretter Vippsar du kontigenten til oss, får ei kvittering på skjermen, og syner denne i sekretariatet
ved registrering."
Informasjon Mosjonsklasse:Påmelding- registrering via internett eller i sekreteriatet fram til start. Viss du registrerer deg på internett vil påmeldingsprosessen i sekreteriatet gå raskare og du slepp lang kø. Betaler du startkontingent via nettbank nokre dagar før løpet må du skrive ut eller avfotografere kvittering- dokumentasjon.

Vi oppfordrar mosjonistar til å ta med seg drikke! Det er lite vatn å finne langs råsa til Blåfelden, og drikkestasjonane er beregna på deltakarane i konkurranseklassa. Deltakarane i Mosjonsklasse vert også tildelt startnummer. Treng du meir informasjon ring:

INFORMASJONSTELEFON: 971 14 208


INTERNETTPÅMELDING ER STENGT- PÅMELDING I SEKRETERIATET.

Klikk på skjema for påmelding mosjon :*******************************************************************************


Konkurranseklasser:D/M 15-17

D/M 18-19

D/M 20-22

D/M 23-34

D/M 35-39

D/M 40-44

D/M 45-49

D/M 50-54

D/M 55-59

D/M 60-64

D/M 65-69

D/M 70-74

D/M 75+

Påmelding via internett eller i sekreteriatet på løpsdagen inntil 1 time før start. OBS: Sekreteriatet stenger for påmelding kl. 11.00. Ved internettregistrering bruker du skjemaet som du finn lenger nede på sida. Betaler du via nettbank etter at fristen er ute må du ta med utskrift eller screenshot av kvittering- dokumentasjon. Påmeldinga er ikkje gyldig før startkontingent er betalt. Når påmeldinga er registrert vil du få ein bekreftelse frå oss.


Vil du delta i lagkonkurransen deltek du sjølvsagt også med individuelle resultat. Dette vel du på påmeldingsskjemaet.

Deltakarar i konkurransen får drikkeservering (vatn- saft- cola) på 323 moh og 600 moh. I målområde vert det utlevert 1 enhet enten Powerade/ sportsdrikk eller CocaCola.

Hugs: Konkurranseklasse skal bere sekk 2,5 kg. Det er deltakar sitt ansvar å kontrollere at sekken har rett vekt. Dette kan gjerast på vektstasjonen utanfor sekreteriatet.

Arrangøren vil føreta kontrollveging før start og ved målpassering. Brot på regelen vil medføre tillegg i tid eller diskvalifikasjon. Treng du meir informasjon ring:

INFORMASJONSTELEFON: 971 14 208INTERNETTPÅMELDING KONKURRANSE ER STENGT KL. 20.00

Klikk på skjema for påmelding Konkurranse/ Lag:Lagkonkurransen:


Einaste kravet vi set er at laget består av min. 3 personar, og for at konkurransen skal vere rettferdig konkurrerer vi med damelag og herrelag. Skulle eit lag bestå av fleire enn tre vil tidene til dei tre beste vere gjeldande, og vi premierer dei tre beste dame/ herrelaga.

Alle som deltek i lagkonkurransen deltek sjølvsagt også med individuelle resultat.Merk! Ved påmelding godtek ein at namn og bilete av deltakarar kan publiserast i diverse lister, reportasjer, videoar og liknande på sosiale mediar og i aviser- tidsskrifter. Ynskjer du å reservere deg for slik offentleggjering må du kontakte arrangøren.Powered by: Bloc