Prisar MOSJON:


Startkontingent barn kr. 100.- ( til og med 12 år) 


Startkontingent vaksen kr. 200.- (lisens kr. 30.- inkl)
Prisar KONKURRANSE:

Startkontingent kr. 350.- (lisens kr. 40.- er inkl.)

OBS: Påmelding etter 28. mai kl. 24.00 må du betale eit påmeldingsgebyr på kr. 100.-

Deltakarar som har betalt årslisens, er sjølve ansvarlege for å få refundert denne hjå NFIFBetaling:

Betaling på førehand via nettbank eller VIPPS. I sekreteriatet kan du betale med kort eller kontant. 

Vi set pris på at du har betalt på førehand for å unngå kø i sekreteriatet.


                                                      

    

Enkel bruk av VIPPS.


Kontonummer: 3910 33 55870 eller  Vipps-nr: 16319


Informasjon Mosjonsklasse:

Påmelding- registrering via internett før fredag kl. 20.00  eller i sekreteriatet fram til start. Viss du registrerer deg på internett vil påmeldingsprosessen i sekreteriatet gå raskare og du slepp lang kø. Betaler du startkontingent via nettbank nokre dagar før løpet må du skrive ut eller avfotografere kvittering- dokumentasjon.

Vi oppfordrar mosjonistar til å ta med seg drikke! Det er lite vatn å finne langs råsa til Blåfelden, og drikkestasjonane er beregna på deltakarane i konkurranseklassa. Alle deltakarane, også dei i Mosjonsklasse vert tildelt startnummer. Treng du meir informasjon ring:

INFORMASJONSTELEFON: 971 14 208


Klikk på skjema for påmelding mosjon :   

                                                        *******************************************************************************


Konkurranseklasser:D/M 15-17

D/M 18-19

D/M 20-22

D/M 23-34

D/M 35-39

D/M 40-44

D/M 45-49

D/M 50-54

D/M 55-59

D/M 60-64

D/M 65-69

D/M 70-74

D/M 75+

Påmelding via internett før fredag kl. 20.00 eller i sekreteriatet på løpsdagen inntil 1 time før start. OBS: Sekreteriatet stenger for påmelding kl. 11.00. Ved internettregistrering bruker du skjemaet som du finn lenger nede på sida. Betaler du via nettbank etter at fristen er ute må du ta med utskrift eller screenshot av kvittering- dokumentasjon. Påmeldinga er ikkje gyldig før startkontingent er betalt.


 

Vil du delta i lagkonkurransen så velger du det på påmeldingsskjemaet, du deltek sjølvsagt også med individuelle resultat.

Deltakarar i konkurransen får drikkeservering (vatn- saft- cola) på 323 moh og 600 moh. I målområde vert det utlevert 1 enhet enten Powerade/ sportsdrikk eller CocaCola.

Hugs: Konkurranseklasse skal bere sekk 2,5 kg. Det er deltakar sitt ansvar å kontrollere at sekken har rett vekt. Dette kan gjerast på vektstasjonen utanfor sekreteriatet.

 

Arrangøren vil føreta kontrollveging før start og ved målpassering. Brot på regelen vil medføre tillegg i tid eller diskvalifikasjon. Treng du meir informasjon ring:

INFORMASJONSTELEFON: 971 14 208Klikk på skjema for påmelding Konkurranse/ Lag:Lagkonkurransen:Einaste kravet vi set er at laget består av min. 3 personar, og for at konkurransen skal vere rettferdig konkurrerer vi med damelag og herrelag. Skulle eit lag bestå av fleire enn tre vil tidene til dei tre beste vere gjeldande, og vi premierer dei tre beste dame/ herrelaga.

Alle som deltek i lagkonkurransen deltek sjølvsagt også med individuelle resultat.Merk! Ved påmelding godtek ein at namn og bilete av deltakarar kan publiserast i diverse lister, reportasjer, videoar og liknande på sosiale mediar og i aviser- tidsskrifter. Ynskjer du å reservere deg for slik offentleggjering må du kontakte arrangøren.
Levert av IdrettenOnline